Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar nr. 6/28.06.2012

Sticky Post
28/06/2012
By adminintellectum

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) pct. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobata cu modificări prin Legea nr. 87/2006, ARACIP „realizează activitatea de evaluare și acreditare a furnizorilor de educație din învățământul preuniversitar” și „propune Ministerului Educației și Cercetării inființarea și acreditarea instituțiilor de învățământ preuniversitar, pentru fiecare nivel de învățământ, program de studii și calificare profesională, dupa caz. Înființarea și acreditarea se fac prin ordin al ministrului educației și cercetării”.

Ținând cont de desfășurarea, în baza HG nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituționala în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație, precum și a HG nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar, ARACIP a derulat în perioada 23 aprilie – 15 iunie 2012 activitățile de evaluare externă a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular în vederea autorizării de funcționare provizorie, respectiv a acreditării, conform solicitărilor înregistrate din partea acestora.

Având în vedere validarea, de către experții din departamentele ARACIP, a rapoartelor de evaluare întocmite de comisiile ARACIP de experți în evaluare și acreditare cu ocazia vizitelor de evaluare/ monitorizare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular.

Ținând cont de avizarea, de către Biroul executiv al ARACIP, a rapoartelor sus – menționate.

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (6) pct. f) și g) din HG nr. 1258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare, conform cărora Consiliul ARACIP „analizează și aprobă rapoartele de autorizare, de acreditare, respectiv de evaluare externă a calității, întocmite de membrii comisiilor de experți, în urma avizării Biroului executiv al ARACIP”, respectiv „propune acordarea/ neacordarea/ ridicarea autorizației de funcționare provizorie, respectiv a acreditării pentru instituțiile de învățământ preuniversitar, pentru fiecare nivel de învățământ, program de studiu, respectiv calificare profesională, dupa caz”.

Consiliul Agenției Romane de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
hotărăște:

Art. 1. Se aproba rapoartele de autorizare de funcționare provizorie, respectiv de acreditare, pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular evaluate în perioada 23 aprilie – 15 iunie 2012, rapoarte validate de experții din departamentele ARACIP și avizate de Biroul executiv al ARACIP.

Art. 2. Se acorda autorizarea de funcționare provizorie pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular evaluate în perioada 23 aprilie – 15 iunie 2012, prevăzute în anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art. 3. Se acorda acreditarea pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular evaluate în perioada 23 aprilie – 15 iunie 2012, prevăzute în anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotarare.

MEMBRII Consiliului ARACIP:

 1. Constantin – Serban IOSIFESCU, președinte ARACIP
 2. Constanta – Valentina MIHAILA, vicepreședinte ARACIP
 3. Gabriela Alina PARASCHIVA, Șef al Departamentului de acreditare al ARACIP
 4. Mariana DOGARU, Șef al Departamentului de evaluare externa a calității al ARACIP
 5. Alina – Aura RAPA, consilier juridic ARACIP
 6. Gabriela Margareta KACSO – BODO, expert ARACIP
 7. Virginia MARCUS, expert ARACIP
 8. Nina HANCIUC, expert ARACIP
 9. Florica CRIVINEANU, expert ARACIP
 10. Mioara SERBAN, expert ARACIP
 11. Violeta DARIA, expert ARACIP

ANEXA 2 LA HOTARAREA CONSILIULUI ARACIP
NR. 6/28.06.2012 ACORDAREA ACREDITĂRII
PENTRU UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT
PREUNIVERSITAR DE STAT ȘI PARTICULAR

Județul Galați

 • Denumirea unității de învățământ: Școala Postliceală „Intellectum”
 • Hot. ARACIP de evaluare/data: 11/28.05.2012
 • Denumirea persoanei juridice inițiatoare: Asociația „Intellectum”
 • Adresa unității de învățământ: Municipiul Galați, Str. Oțelarilor nr. 25 BIS, Bl. D9D
 • Tel.: 0236/496555
 • Nivel de învățământ / Nivel de calificare: Postliceal / Nivel 5  avansat
 • Profilul / domeniul: Sănătate și asistență pedagogică
 • Domeniul pregătirii de baza: –
 • Calificarea profesională:
  • Asistent medical generalist
   • Nr. de clase solicitante / numar de elevi: 3 / 90 de elevi
  • Asistent medical de farmacie
   • Nr. de clase solicitante / numar de elevi: 2 / 60 de elevi
 • Limba de predare: Româna
 • Forma de învățământ: Cu frecvența (zi)
 • Componența echipa evaluatori și reprezentant desemnat al ISJ / ISMB
  • Coordonator: Miron Gina
  • Membru: Ilie Teodora
  • Reprezentant ISJ / ISMB: Puţanu Cuzub Marius

ORDIN Acreditare