Școala Postliceală ,,Intellectum,, Galați  își dorește să asigure  dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, DSC02837  de a forma persoane autonome şi creative.  Şcoala  noastră este deschisă pentru toţi cetăţenii, în scopul oferirii unor şanse egale de dezvoltare profesională,  asigură însuşirea cunoştinţelor ştiinţifice, a valorilor culturii naţionale şi universale, satisfăcând nevoile fiecărui elev de a se simţi pregătit în ceea ce priveşte deţinerea noţiunilor şi aplicarea lor în practică, de a se simţi capabil să utilizeze informaţiile, de a fi deschis spre schimbare şi adaptare la nou şi spre învăţarea şi respectarea valorilor societăţii democratice. Suntem  preocupați  de formarea elevilor, descoperirea talentelor, cultivarea şi dezvoltarDSC02827ea acestora pentru obţinerea de performanţe. Oferta educaţională este bogată şi variată, vizând promovarea unui învăţământ deschis şi flexibil, capabil să ofere tinerilor o educaţie de înaltă calitate în domeniul învăţământului  postliceal în condiţii de egalitate, fără deosebire de sex, vârstă, etnie și religie.

 

De asemenea, şcoala noastră reuşeşte să asigure atingerea standardelor de performanţă conforme dimensiunii europene pentru integrarea în  unitațile medicale  din oraș, țară sau străinătate.

 

m

 

Planificarea strategică a ofertei de formare profesională prin învățământ postliceal  a școlii  este realizată în raport cu obiectivele asumate de România ca stat membru al Uniunii Europene.

            Până la sfârşitul anului 2019, Școala Postliceală ,, Intellectum,, Galați  va fi recunoscută pentru:

 

 • calitatea şi finalitatea pregătirii profesionale;
 • absolventul şcolii, profesionist şi cetăţean european, bun cunoscător al limbajului tehnic şi informatic, al unei limbi de circulaţie internaţională;
 • înalta calitate a educaţiei şi a procesului de predare învăţare focalizat pe elev (elevul în centrul procesului de educaţie şi instruire);
 • puternica motivaţie, angajare şi pregătire profesională a corpuluiprofesoral şi al elevilor;
 • participare prin educaţie şi instruire la dezvoltarea durabilă a comunităţii locale;
 • experienţă educaţională de marcă ( deosebită) oferită pentru mediul local şi naţional;
 • climat organizaţional intelectual oferit atât profesorilor, cât şi elevilor; responsabilitatea acţiunilor personalului didactic şi ale elevilor;
 • cunoaşterea şi implementarea politicii Uniunii Europene;
 • managementul performant;DSC02833
 • creşterea cuantumului resursele financiare atrase;
 • cultivarea unui comportament tolerant, democratic;
 • stimularea încrederii în sine, în puterea individului de a imagina, de a crea şi de a lucra în echipă;
 • promovarea modelelor de gândire inteligente, creatoare şi strategice.

 

VIZIUNEA ŞCOLII

DSC02849

Școala își propune:

 

Să construiască un set de valori individuale de natură profesională, socială şi culturală în funcţie de care să-şi orienteze comportamentul şi întreaga carieră.

,,PRIN NOI INVESTEȘTI ÎN TINE, ÎN VIITORUL TĂU!

ALEGE CALITATEA! ”

 

Această viziune poate să devină realitate în funcţie de sincronizarea obiectivelor cu posibilităţile de realizarea acestora.

 

MISIUNEA ŞCOLII

 

 1. Să formăm şi să consolidăm deprinderi, abilităţi şi competenţe ce permit încadrarea absolvenţilor pe piaţa europeană a muncii;
 2. Să creăm un cadru în care profesorii, farmaciștii, medicii, asistentii să se simtă împliniţi profesional;
 3. Să oferim elevilor posibilitatea de a-şi satisface setea de cunoaştere a tehnicilor profesionale, de a folosi mijloacele informaţionale, de a dobândi abilităţi de comunicare în meseriile alese;
 4. Să asiguram elevilor şanse egale pentru toţi la educație și un nivel intelectual moral şi civic universal;
 5. Să formăm personalități puternice.

Politica noastră educaţională are în vedere:

 

 1. Dezvoltarea individuală a elevului ca şi scop prioritar;
 2. Crearea unui climat de muncă şi învăţare stimulativ;
 3. Garantarea pregătirii specializate în ciclul postliceal prin oferte educaţionale adecvate interesului şi aptitudinilor elevilor şi prin calitatea actului didactic.

 

Harta