015Școala Postliceala „Intellectum” Galați funcționează într-un schimb, după un program orar ce respecta metodologia de funcționare a unitaților din învățământ preuniversitar (50 min. ora si 10 min. pauza).

Activitățile școlare se desfăsoara:

  • în săli de clasa, amenajate cu mobilier modern, într-un climat personalizat după profilul specializării;
  • în laboratorul de nursing, receptura , dotate cu aparatura și mijloacele de învătământ specifice, dar și cu câte un calculator conectat la INTERNET, 3 videoproiectore , televizor si video;
  • în cabinetele de informatică dotate cu calculatoare destul de moderne.

Spațiul școlar se încadrează în normele de igiena școlara, școala fiind autorizată sanitar, P.S.I. si P.M. .DSC02839

Resurse informaționale: manuale, culegeri de probleme, culegeri de teste, dicționare, atlase, enciclopedii, ghiduri metodologice, suporturi de curs, CD-uri, reprezintă „zestrea” fiecarei catedre, fiind folosită eficient în parteneriatul educațional profesor-elev.

Informatiile obținute de elevi prin utilizarea rețelei de comunicare sunt valorificate în realizarea lucrarilor de portofoliu, a referatelor, eseurilor, prezentate în perioada evaluarilor sumative sau cu ocazia participarii la sesiuni de referate pe diferite teme.

Biblioteca, prin calitatea volumelor a devenit un loc frecventat.

Laborator HygeiaResurse materiale: aparatura, dotarea laboratoarelor, cabinetelor, logistica, mobilierul școlar asigură desfășurarea demersului didactic la standarde corespunzatoare, însa acțiunea de întreținere și modernizarea trebuie privită cu mare seriozitate pentru a continua ceea ce am început. Ritmul de reamenajare (dotare) a spațiilor școlare trebuie dublat de un spirit gospodăresc mai accentuat, vizând întreținerea și reamenajarea sălilor de clasă, culoarelor, grupurilor sanitare.

Resurse financiare: finanțarea școlii se face din taxele școlare, sponsorizări. Execuția bugetară confirmă seriozitatea cu care sunt gestionate fondurile și interesul manifestat pentru păstrarea în bune condiții bunurile școlii.

Informații privind spațiile școlare:

20150220_091141   20150220_09061620150220_090633

Resurse fizice:

SPAȚIU

CORP    Micro 21 str. Oțelarilor bloc D9D  Telefon / fax  0236 / 296555

Informații privind spațiile școlare

Nr.
crt.
Tipul de spațiu
Număr de
spații
Suprafață
Dotate conform normativelor de dotare minimală
Da/ Nu
1.
Sală de clasă/ grupă
Unitatea coordonatoare:4
Structuri arondate:
Unitatea coordonatoare:110mp
Structuri arondate:
Unitatea coordonatoare:DA
Structuri arondate:
2.
Cabinet (pe discipline de studiu)
KINETO
Unitatea coordonatoare:1
Structuri arondate:
Unitatea coordonatoare:35mp
Structuri arondate:
Unitatea coordonatoare:DA
Structuri arondate:
3.       
Cabinet (pe discipline de studiu)
NURSING
Unitatea coordonatoare:1
Structuri arondate:
Unitatea coordonatoare:30mp
Structuri arondate:
Unitatea coordonatoare:DA
Structuri arondate:
4.
Cabinet (pe discipline de studiu)
INFORMATICĂ
Unitatea coordonatoare:1
Structuri arondate:
Unitatea coordonatoare:20mp
Structuri arondate:
Unitatea coordonatoare:DA
Structuri arondate:
5.
Cabinetul școlar de asistență psihopedagogică
Unitatea coordonatoare:1
Structuri arondate:
Unitatea coordonatoare:12mp
Structuri arondate:
Unitatea coordonatoare:DA
Structuri arondate:

 Informații privind spațiile auxiliare

 

Nr.
crt.
Tipul de spațiu
Număr de
spații
Suprafață
Dotate conform normativelor de dotare minimală
Da/ Nu
Bibliotecă școlară/ centru de informare și documentare
Unitatea coordonatoare:1
Structuri arondate:
Unitatea coordonatoare:20mp
Structuri arondate:
Unitatea coordonatoare:DA
Structuri arondate:
Spațiu de depozitare materiale didactice
Unitatea coordonatoare:2
Structuri arondate:
Unitatea coordonatoare:8mp
Structuri arondate:
Unitatea coordonatoare:DA
Structuri arondate:
Grupuri sanitare
Unitatea coordonatoare:4
Structuri arondate:
Unitatea coordonatoare:18mp
Structuri arondate:
Unitatea coordonatoare:DA
Structuri arondate:
Cabinet medical
Unitatea coordonatoare:1
Structuri arondate:
Unitatea coordonatoare:4mp
Structuri arondate:
Unitatea coordonatoare:DA
Structuri arondate:

 Informații privind spațiile administrative

Nr.
crt.
Tipul de spațiu
Număr de
spații
Suprafață
Dotate conform normativelor de dotare minimală
Da/ Nu
1.
Secretariat
Unitatea coordonatoare:1
Structuri arondate:
Unitatea coordonatoare:9mp
Structuri arondate:
Unitatea coordonatoare:DA
Structuri arondate:
2.
Cabinet director
Unitatea coordonatoare:1
Structuri arondate:
Unitatea coordonatoare:10mp
Structuri arondate:
Unitatea coordonatoare:DA
Structuri arondate:
3.
Cancelarie
Unitatea coordonatoare:1
Structuri arondate:
Unitatea coordonatoare:12mp
Structuri arondate:
Unitatea coordonatoare:
Structuri arondate:
4.
Arhivă
Unitatea coordonatoare:1
Structuri arondate:
Unitatea coordonatoare:6mp
Structuri arondate:
Unitatea coordonatoare:DA
Structuri arondate:
5.
Administrator
Unitatea coordonatoare:1
Structuri arondate:
Unitatea coordonatoare:8mp
Structuri arondate:
Unitatea coordonatoare:
Structuri arondate:
6.
Director adjunct
Unitatea coordonatoare:1
Structuri arondate:
Unitatea coordonatoare:8mp
Structuri arondate:

 DOTAREA CU MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI AUXILIARE

CURRICULARE, ECHIPAMENTE ȘI AUXILIARE DIGITALE

 Dotarea spațiilor școlare cu mijloace de învățământ și

auxiliare curriculare

Nivel de învățământ
Unitatea coordonatoare
Structuri arondate
Postliceal
  Dotare peste normativ
X Dotare suficientă, la nivel de normative
Dotare insuficientă
 Dotare peste normativ
Dotare suficientă, la nivel de normative
Dotare insuficientă

Nota: în situația neșcolarizării unor niveluri, liniile

corespunzătoare acestora se exclud din situația centralizatoare

 Dotarea cu echipamente și auxiliare digitale/ nivel școlarizat

 

Nivel de învățământ
Număr de terminale (desktop, laptop, tabletă) la care au acces elevi în activitățile de învățare
Existența conexiunii la Internet
Accesul elevilor la o platformă de învățare
Existența licențelor și programelor necesare
Postliceal
Unitatea coordonatoare:48
Structuri arondate:
Unitatea coordonatoare:
X Da □ NU
Structuri arondate:
□ Da □ NU
Unitatea coordonatoare:
XDa □ NU
Structuri arondate:
□ Da □ NU
Unitatea coordonatoare:
□ Da XNU
Structuri arondate:
□ Da □ NU

 VI.3. Dotarea cu auxiliare curriculare pentru

nivelurile/ specializările/ calificările profesionale pentru

care se solicită autorizarea de funcționare

provizorie/ acreditare/ evaluare periodică

 

Nivelurile, filierele, profilurile/ domeniile, specializările/ calificările profesionale, limbile de predare, formele de învățământ și tipurile de program
Dotare
Format
Sănătate şi asistenţă pedagogică
Asistent medical generalist
        Dotare peste normativ
X   Dotare suficientă, la nivel de normative
Dotare insuficientă
XClasic
XDigital)
Sănătate şi asistenţă pedagogică Asistent medical de farmacie
        Dotare peste normativ
X Dotare suficientă, la nivel de normative
Dotare insuficientă
XClasic
XDigital)
Sănătate şi asistenţă pedagogică Asistent  medical  de laborator,
        Dotare peste normativ
X   Dotare suficientă, la nivel de normative
Dotare insuficientă
XClasic
XDigital)
Sănătate şi asistenţă pedagogică Asistent  balneofiziokinetoterapie şi recuperare
        Dotare peste normativ
X   Dotare suficientă, la nivel de normative
Dotare insuficientă
XClasic
XDigital)

 

 

 Dotarea cu alte tipuri de echipamente:

Echipamente (numeric)
Existența conexiunii la Internet
Existența licențelor și programelor necesare
Terminale (desktop:22buc, laptop:21 buc, tabletă:5 buc) folosite în activitatea managerială și administrativă
Unitatea coordonatoare:48
Structuri arondate:
Unitatea coordonatoare:
X Da □ NU
Structuri arondate:
□ Da □ NU
Unitatea coordonatoare:
X Da □ NU
Structuri arondate:
□ Da □ NU
Copiatoare:
Unitatea coordonatoare:7
Structuri arondate:
Imprimante:
Unitatea coordonatoare:3
Structuri arondate:
Videoproiectoare:
Unitatea coordonatoare:2
Structuri arondate:
Table inteligente:
Unitatea coordonatoare:0
Structuri arondate:
Unitatea coordonatoare:
□ Da  X NU
Structuri arondate:
□ Da □ NU
Unitatea coordonatoare:
□ Da X NU
Structuri arondate:
□ Da □ NU
Altele, și anume……
 VI.5 Fondul de carte/ de documentare
Nr.
crt.
Număr de volume
Domeniul de referință
Format
La dispoziția copiilor / elevilor din
1.
5974
1250
TOTAL
7224
Discipline cultură de specialitate din domeniile / filierele / specializările / calificările existente
X Clasic
X Digital
Unitatea coordonatoare:
XDa □ Nu
Structuri arondate
□ Da □ Nu
2.
1152
1000
TOTAL
2152
Din care, pentru specializările / calificările supuse autorizării / acreditării / evaluării periodice
X Clasic
X Digital
Unitatea coordonatoare:
X Da □ Nu
Structuri arondate
□ Da □ Nu
3.
1250
250
TOTAL
1500
Discipline cultură generală
X Clasic
XDigital
Unitatea coordonatoare:
X Da □ Nu
Structuri arondate
□ Da □ Nu
4.
3572
Beletristică, științe, tehnică, artă etc.
□ Clasic
□ Digital
Unitatea coordonatoare:
□ Da □ Nu
Structuri arondate
□ Da □ Nu