015Școala Postliceala „Intellectum” Galați funcționează într-un schimb, după un program orar ce respecta metodologia de funcționare a unitaților din învățământ preuniversitar (50 min. ora si 10 min. pauza).

Activitățile școlare se desfăsoara:

  • în săli de clasa, amenajate cu mobilier modern, într-un climat personalizat după profilul specializării;
  • în laboratorul de nursing, receptura , dotate cu aparatura și mijloacele de învătământ specifice, dar și cu câte un calculator conectat la INTERNET, 3 videoproiectore , televizor si video;
  • în cabinetele de informatică dotate cu calculatoare destul de moderne.

Spațiul școlar se încadrează în normele de igiena școlara, școala fiind autorizată sanitar, P.S.I. si P.M. .DSC02839

Resurse informaționale: manuale, culegeri de probleme, culegeri de teste, dicționare, atlase, enciclopedii, ghiduri metodologice, suporturi de curs, CD-uri, reprezintă „zestrea” fiecarei catedre, fiind folosită eficient în parteneriatul educațional profesor-elev.

Informatiile obținute de elevi prin utilizarea rețelei de comunicare sunt valorificate în realizarea lucrarilor de portofoliu, a referatelor, eseurilor, prezentate în perioada evaluarilor sumative sau cu ocazia participarii la sesiuni de referate pe diferite teme.

Biblioteca, prin calitatea volumelor a devenit un loc frecventat.

Laborator HygeiaResurse materiale: aparatura, dotarea laboratoarelor, cabinetelor, logistica, mobilierul școlar asigură desfășurarea demersului didactic la standarde corespunzatoare, însa acțiunea de întreținere și modernizarea trebuie privită cu mare seriozitate pentru a continua ceea ce am început. Ritmul de reamenajare (dotare) a spațiilor școlare trebuie dublat de un spirit gospodăresc mai accentuat, vizând întreținerea și reamenajarea sălilor de clasă, culoarelor, grupurilor sanitare.

Resurse financiare: finanțarea școlii se face din taxele școlare, sponsorizări. Execuția bugetară confirmă seriozitatea cu care sunt gestionate fondurile și interesul manifestat pentru păstrarea în bune condiții bunurile școlii.

Informații privind spațiile școlare:

20150220_091141   20150220_09061620150220_090633

Resurse fizice:

SPAȚIU

CORP    Micro 21 str. Oțelarilor bloc D9D  Telefon / fax  0236 / 296555

Componența Suprafața
Sala 1 cabinet de kinetoterapie 18 m2
Sala 2
Sala 3 cabinet director administrativ 5,4m2
Sala 4 secretariat 19,34m2
Sala 5 cancelarie 11,38m2
Sala 6 sala curs 30,7m2
Sala 7 sala curs 24,99m2
Sala 8 sala nursing 24,99m2
9 punct sanitar 1,35m2
Sala 10 bibliotecă 20m2
Sala 11 cabinet director 5,5m2
Sala 12 arhiva 6m2
Sala 13 CEAC 5m2