Învățământul stă la temelia tuturor lucrurilor care se întâmplă 20150220_090420într-o societate, modelarea intelectuală și afectivă a școlarilor mici și mari asigură sănătatea, noblețea, echilibrul și coerența unei nații pe lungă distanță. De aceea credem că școala cât și profesia de dascăl este nu numai foarte grea, ci și foarte importantă.

Cu cât învățătura din școală este mai solidă, mai serioasă, cu atât comunitățile noastre mari și mici vor avea parte de mai multă siguranță, pentru ca tinerii bine școliți vor ști ce valori au de apărat, ce schimbări au de făcut, ce calitate a vieții vor vrea să aducă pentru ei și pentru lumea în care trăimDSC02576. Deși se vorbește de multă vreme de o criză a sistemului de învățământ, dincolo de această formulă, e vorba de fapt de o necesară adaptare la niște schimbări impuse de istorie. Învățământul șiDSC02827-a căutat și și-a găsit o altă înfățișare, iar pentru asta a fost nevoie de experimente, de încercări, de multă muncă a dascălilor alături de elevii lor. În esență, oamenii din acest sistem al educației au rămas fideli aspirației lor esențiale, aceea de a forma oameni, așa cum se cuvine, cu bun simț, cu mintea trează și cu sensibilitate. Educația va rămâne întotdeauna secretul de aur al unei nații, că indiferent de instabilitățile economice sau politice, școala este un teritoriu privilegiat în care se formează principalele repere ale tinerilor.

IntellectumPrestigiul unei școli este fără îndoială un rezultat fericit al unei colaborări armonioase între dascăli, elevi și comunitatea locală, de aceea vă invităm să fim alături în sensul cel mai sincer al cuvântului și cu dorința ca fiecare să-și înțeleagă rolul și valoarea f20150220_091141aptelor sale, în realizarea unui învățământ nou într-o școală nouă. Școala este un teritoriu al miracolelor în care mâinile pricepute ale dascălilor sădesc sămânța cunoașterii. Ei o înconjoară cu multă căldură, îi urmăresc atent maturizarea și se bucură de frumusețea florilor care s-au înălțat.

Centrul preocupărilor noastre, al celor de la Școala Postliceală „Intellectum” va fi elevul. 20150220_090633Convingerea noastră este că o educație bine făcută poate întotdeauna să scoată dintr-un suflet, oricare ar fi el, partea folositoare pe care o conține. Acest demers nu poate fi făcut decât în echipa profesor-elev-comunitatea locală, pentru că nu poate exista o satisfacție mai mare decât aceea de a fi solidari în construirea unei personalități complexe, împlinite personal și profesional.

Școala Postliceală „Intellectum” este o organizație furnizoare de educație, ce face parte din filiera școlilor postliceale. Sediul Școlii Postliceale „Intellectum” este situat în Județul Galați, Municipiul Galați cartier Micro 21 str. Oțelarilor nr.25 bloc D9D , școala dobândind personalitate juridică prin hotărârea judecătorească 77PJ-2006 și prin certificatul de înregistrare fiscală nr. 36079006.

Școala Postliceală „Intellectum” oferă cursanților începând cu anul 2007 specializări 20150220_101502adaptate la cerințele sistemului sanitar contemporan: asistent medical generalist și asistent farmacie. Din anul școlar 2010-2011 noi specializări:  domeniul Sănătate și Asistență Pedagogică, calificarea Asistent medical de laborator și Asistent medical balneo-fiziokinetoterapie și recuperare. Aceste calificări nu se regăsesc în oferta școlilor postliceale din oraș, județ sau județe limitrofe. În ultimii ani, în Galați au luat ființă un număr mare de cabinete medicale, cabinete de întreținere, laboratoare și se simte nevoia unor specialiști, în prezent existând doar cursuri de scurtă durată . Noile calificări oferă elevilor o gamă de abilități, cunoștințe și capacități de înțelegere în cadrul unor contexte bine structurate prin intermediul unor activități de instruire și învățare practică atât în cadrul formal al școlii cât și în unitățile sanitare, laboratoare, cabinete partenere.DSC02580

Bilanțul în acest moment: secțiile asistent medical generalist și asistent farmacie sunt acreditate cu ordinul nr. 5387 din data de 21.08.2012 și autorizate nr. 5161 din data de 21.10.2010 pentru secțiile Asistent medical de laborator, Asistent medical balneo-fiziokinetoterapie și recuperare .

Colectivul de cadre didactice, format din medici specialiști, farmaciști profesori și cadre didactice universitare cu o cultura de specialitate solidă și o cultură pedagogică flexibilă și integrativă, reprezintă un garant moral și profesional al seriozității instituției.

Planul de dezvoltare al școlii reprezintă un mijloc de comunicare între școală și principalii parteneri, o platformă pentru colaDSC02839borarea sistematică cu aceștia, fiind o cale de a prezenta nivelul de performanță al școlii către potențialii cursanți și către alte părți interesate. Planul de dezvoltare este elaborat pentru o perioadă de 5 ani, cu doi ani mai mult decât cea a unui ciclu de școlarizare complet, pentru a stabili cu claritate obiectivele și indicatorii de performanță ce trebuie urmăriți la sfârșitul ciclului de învățământ, pentru a monitoriza și evalua rezultatele primei promoții în aceste noi specializări, respectiv a treia promoție a asistenților generaliști și farmaciști.

CARTE DE IDENTIFICARE