Societatea actuală, extrem de dinamică, a imprimat învățământului românesc noi abordări, în special cea a finalităților complexe ale educației. În acest context este necesară asigurarea deopotrivă a educației de bază pentru toți cetățenii, prin dezvoltarea echilibrată a tuturor competențelor cheie, dar și prin formarea pentru învățarea pe parcursul întregii vieți și a inițierii în tranșe de formare specializate.

Aplicarea planurilor-cadru și transformarea lor în scheme orare au impus o cooperare strânsă între școală, părinți, elevi, cadre didactice, care s-a materializat prin elaborarea ofertei educaționale, cu elementul sau central oferta curriculara.

Corelarea curriculum-ului național pentru calificările ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE – OM 5042/27.09.2005, ASISTENT MEDICAL GENERALIST – OMECT 2713/29.11.2007, ASISTENT MEDICAL DE LABORATOR – OMECT 2228/29.09.2007, ASISTENT MEDICAL BALNEO-FIZIOKINETOTERAPIE SI RECUPERAPE – Ordinul MEdC nr. 4760/26.07.2006 cu cel local sau la nivelul școlii este urmărită în toate componentele: plan de învățământ, programe școlare, manuale alternative, dorindu-se și impunându-se totodată o micșorare a distanței încă mari între intenție și realitate, între nivelul dorit și cel obținut de elevi.

Experiența de învățare-formare propusă de Școala Postliceala „Intellectum” s-a materializat într-un curriculum echilibrat, armonizând cerințele naționale reflectate în idealul educațional cu cele locale care să asigure:

  • nevoi imediate de cunoaștere (cunoașterea limbilor străine pentru integrarea iminentă în spațiul european);
  • o cale mai rapidă de inserție pe piața muncii (obținerea certificatelor de practică în cabinete stomatologice, informatică);
  • formarea unor cetățeni responsabili, cu o temeinică educație sanitară, ecologică etc.

Acest deziderat este reflectat parțial și de tematica cursurilor opționale, teoretice și practice în stomatologie.