CUVÂNT DE DESCHIDERE AL DIRECTORULUI ŞCOLII POSTLICEALE „INTELLECTUM” GALAŢI

Sticky Post
12/02/2023
By adminintellectum
 • Noul an scolar

  CUVÂNT DE DESCHIDERE AL DIRECTORULUI
  ŞCOLII POSTLICEALE „INTELLECTUM” GALAŢI

                                                 Prof. Gr. I MERDESCU LUMINIȚA

  Deviza școlii  noastre este aceea de a fi pregătiţi   pentru a fi câștigători ,Dumnezeu dă harul,dar responsabilitatea şi sacrificiile pe care le implică slujirea omului ţi le asumi singur.

  Ca în fiecare an ,la începutul toamnei , în  septembrie, fie că suntem profesori, elevi sau membri ai comunităţii locale, ne îndreptăm paşii cu emoţie sau cu nostalgie către şcoală, .

  Septembrie reprezintă pentru noi toţi, elevi,  cadre didactice, comunitate locală, o zi aşteptată, o zi încărcată cu multă emoţie, ziua de debut a unui nou an şcolar, prilej de reîntâlnire cu bucurie şi speranţă

  Sunt deosebit de onorată, şi emoţionată în acelaşi timp de a deschide noul an şcolar 2018-2019 la Școala Postliceala ,, Intellectum,, Galați unitate şcolară cu identitate proprie acreditată, distinctă, care aparţine unui domeniu de excelenţă, cunoscută şi recunoscută în  oraș si speram ca în viitorul apropriat în ţară şi  străinătate pentru rezultatele obţinute.

  Activitatea  voastră  dragi  elevi , depusă sub îndrumarea competentă, generoasă şi plină de devotament a profesorilor  voştri,  trebuie sa fie orientată mereu spre rezultate, spre performanţă.

           Performanţa şcolară exprimă calitatea profesorilor; acolo unde este performanță există  profesori foarte buni . Reuşita noastră înseamnă performanţă,iar  astăzi performanţa înseamnă performanţă internaţională.

  De aceea este necesar din partea noastră,medici,farmaciști,asistenți,profesori să dăm dovadă de responsabilitate , solidaritate, generozitate şi abnegaţie pentru că menirea noastră de profesori să se realizeze plenar, pentru a avea în final satisfacţiile profesionale pe care le dorim .

  Dragi colegi,convingerea mea este că fiecare dintre dumneavoastră este o valoare care trebuie convertită în alte valori .

  Munca dumneavoastră este cea care influenţează destine . Aveţi puterea de a schimba mentalităţi , de a crea şi dezvolta atitudini, valori şi comportamente pozitive , de a determina în bună măsură modul în care tinerii se vor raporta la viaţă, pe tot parcursul lor viitor.

   

  Învăţaţi-i să fie buni şi generoşi, să fie înţelegători cu cei în nevoie, explicaţi-le ce este toleranţa, acceptarea celuilalt de lângă ei, chiar dacă e diferit. Ajutaţi-i să înţeleagă că diferenţele nu ne separă , ci  ne îmbogăţesc spiritual şi că întotdeauna , toată viaţa, trebuie să avem mintea şi sufletul deschise pentru a învăţa unii de la alţii. Cultivaţi-le spiritul de solidaritate , discernământul  şi înclinaţia pentru acţiuni de voluntariat.

  Învăţământul românesc are nevoie de noi toţi : profesori, părinţi, administraţie locală, inspectorat, minister,  fundaţii şi instituţii publice, investitori, etc. Dorim şi trebuie să ne străduim  cu toţii  pentru ca Școala Postliceala ,,Intellectum,, să devină un important centru  de performanță  pentru viitori asistenți care să asigure elevilor și absolvenţilor o pregătire teoretică şi de specialitate la nivelul  marilor şcoli de nursing din Europa şi din lume, de natură să le asigure posibilitatea de a avea un loc de muncă în domeniul în care au fost formaţi.

  PUNEŢI UMĂRUL ŞI SUFLETUL PENTRU CA ŞCOALA DE ASISTENȚI AI SĂNĂTĂȚII  SĂ FIE AŞA CUM VĂ DORIŢI !

   

  AVEȚI ÎNCREDERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ROMÂNESC!

  AVEȚI ÎNCREDERE ÎN ȘCOALA POSTLICEALĂ ,,INTELLECTUM,, GALAȚI!