ORDIN Nr. 5459/2020 din 31 august 2020 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2020 – 2021

21/01/2021
By adminintellectum

ORDIN Nr. 5459/2020 din 31 august 2020
privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din
învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2020 – 2021
EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 833 din 10 septembrie 2020
În temeiul prevederilor art. 94 alin. (2) lit. c) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare,
având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie
2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera
circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor),
în baza prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Educaţiei şi Cercetării,
ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.

Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului
postliceal – nivelul 5 de calificare, sesiunea iunie – iulie 2021:
– înscrierea candidaţilor: 28 iunie – 2 iulie 2021;
– desfăşurarea probei practice: 5 – 6 iulie 2021;
– desfăşurarea probei scrise: 7 iulie 2021;
– afişarea rezultatelor la proba scrisă: 8 iulie 2021;
– depunerea şi soluţionarea contestaţiilor 8 – 9 iulie 2021;
la proba scrisă:
– susţinerea proiectului: 12 – 13 iulie 2021;
– afişarea rezultatelor finale: 14 iulie 2021.

Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului
postliceal – nivelul 5 de calificare, calificarea profesională „asistent medical generalist”, sesiunea august 2021:
– înscrierea candidaţilor: 9 – 13 august 2021;
– desfăşurarea probei practice: 16 – 17 august 2021;
– desfăşurarea probei scrise: 18 august 2021;
– afişarea rezultatelor la proba scrisă: 19 august 2021;
– depunerea şi soluţionarea contestaţiilor 19 – 20 august 2021;
la proba scrisă:
– susţinerea proiectului: 23 – 24 august 2021;
– afişarea rezultatelor finale: 25 august 2021.