Structura anului școlar 2020-2021

10/09/2020
By adminintellectum

                                        ŞCOALA    POSTLICEALĂ  ,, INTELLECTUM,,   GALAŢI

                                                        Structura anului şcolar  2020-2021
 
 
 
 

SECȚIA SEM. I SEM. II
AMF 14.09.2020-12.02.2021 15.02.2020-9 .07.2021
AML 14.092020-12.02.2021 15.02.2020-9.07.2021
BFKT 14.09.2020-12.02.2021 15.02.2020-9.07.2021
  Învăţământ teoretic Învăţământ clinic Învăţământ teoretic Învăţământ clinic
AMG I 14.09.2020-18.12.2020 11.01.2021-5.03.2021 8.03.2021- 30.06.2021 1.07.2021-08.08.2021
AMGII 14.09.2020-27.11.2020 2.12.2020-5.03.2021 8.032021-4.06.2021 7.06.2021-8.08.2021
AMGIII 23.11.2020-5.03.2021 14.09.2020-20.11.2020 8.03.2021-28.05.2021 2.06.2020-8.08.2021

 

                                                               PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT

 

 

DOMENIUL/SPECIALIZAREA CURRICULUM PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT SPP-URI
SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ PEDAGOGICĂ /ASISTENT MEDICAL GENERALIST Anexa nr. 3 la

OMEN nr.3499/29.03.2018

Anexa nr. 2 la

OMEN

nr.3499/29.03.2018

Anexa nr. 1 la

OMEN

nr.3499/29.03.2018

 

 ANUL I

ANUL ȘCOLAR are 42 săptămâni

SEMESTRUL I – 21 săptămâni (14 săptămâni TEORIE + 7 săptămâni ÎNVĂȚĂMÂNT CLINIC)

SEMESTRUL II – 21 săptămâni (14 săptămâni TEORIE + 7 săptămâni ÎNVĂȚĂMÂNT CLINIC)

ANUL II

ANUL ȘCOLAR are 42 săptămâni

SEMESTRUL I – 21 săptămâni (11 săptămâni TEORIE + 10 săptămâni ÎNVĂȚĂMÂNT CLINIC)

SEMESTRUL II – 21 săptămâni (11 săptămâni TEORIE + 10 săptămâni ÎNVĂȚĂMÂNT CLINIC)

ANUL III

ANUL ȘCOLAR are 42 săptămâni

SEMESTRUL I – 21 săptămâni (10 săptămâni TEORIE+11săptămâni ÎNVĂȚĂMÂNT CLINIC)

SEMESTRUL II – 21 săptămâni (10 săptămâni TEORIE+11săptămâni ÎNVĂȚĂMÂNT CLINIC)

 

 

 

 

DOMENIUL/SPECIALIZAREA CURRICULUM PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT SPP-URI
SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ PEDAGOGICĂ ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE

18 săptămâni  sem. I

18  săptămâni  sem. II

 

Anexa OMEC nr.5042/27.09.2005 Anexa OMEC nr.5042/27.09.2005 Anexa OMEC nr.5042/27.09.2005

 

 ANUL I /II/III

Total ore/an:25 ore/săptămână x 36 săptămâni =  900 ore

13 ore teorie / săptămână /12 ore activități practice(farmacii)/ săptămână

 

DOMENIUL/SPECIALIZAREA CURRICULUM PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT SPP-URI
SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ PEDAGOGICĂ

ASISTENT MEDICAL DE LABORATOR

18 săptămâni  sem. I

18  săptămâni  sem. II

 

Anexa OMEC nr.5042/27.09.2005 Anexa OMEC nr.5042/27.09.2005 Anexa OMEC nr.5042/27.09.2005

 

 ANUL I/II/III

Total ore/an:25 ore/săptămână x 36 săptămâni =  900 ore

13 ore teorie / săptămână  /12 ore activități practice(laboratoare) / săptămână

 

 

 

DOMENIUL/SPECIALIZAREA CURRICULUM PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT SPP-URI
SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ PEDAGOGICĂ /

ASISTENT MEDICAL

BALNEO-FIZIOKINETOTERAPIE

ȘI RECUPERARE 

                                                                                                                    

OMECT nr.4760/26.07.2006 OMECT nr.4760/26.07.2006 OMECT nr.4760/26.07.2006

 ANUL I

Total ore/an instruire teoretică: 16 ore/săptămână x 36 săptămâni – 576 ore Stagii de pregătire practică – 444 ore (2 zile/săptămână x 36 săptămâni)

 ANUL II

Total ore/an instruire teoretică: 14 ore/săptămână x 36 săptămâni – 504 ore Stagii de pregătire practică – 456 ore (2 zile/săptămână x 36 săptămâni)

 ANUL III

Total ore/an instruire teoretică: 14 ore/săptămână x 36 săptămâni – 504 ore Stagii de pregătire practică – 516 ore (2 zile/săptămână x 36 săptămâni)

                                                                                                                              Director

                                                                                                                   Prof. gr. I Merdescu L.