Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar nr. 6/28.06.2012

28/06/2012
de adminintellectum
 • PDF

Avand in vedere prevederile art. 24 alin. (3) pct. c) si d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2006, ARACIP „realizeaza activitatea de evaluare si acreditare a furnizorilor de educatie din invatamantul preuniversitar” si „propune Ministerului Educatiei si Cercetarii infiintarea si acreditarea institutiilor de invatamant preuniversitar, pentru fiecare nivel de invatamant, program de studii si calificare profesionala, dupa caz. Infiintarea si acreditarea se fac prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii”.

Tinand cont de desfasurarea, in baza HG nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutionala in vederea autorizarii, acreditarii si evaluarii periodice a organizatiilor furnizoare de educatie, precum si a HG nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitatilor de invatamant preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodica a unitatilor de invatamant preuniversitar, ARACIP a derulat in perioada 23 aprilie – 15 iunie 2012 activitatile de evaluare externa a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular in vederea autorizarii de functionare provizorie, respectiv a acreditarii, conform solicitarilor inregistrate din partea acestora.

Avand in vedere validarea, de catre expertii din departamentele ARACIP, a rapoartelor de evaluare intocmite de comisiile ARACIP de experti in evaluare si acreditare cu ocazia vizitelor de evaluare/ monitorizare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular.

Tinand cont de avizarea, de catre Biroul executiv al ARACIP, a rapoartelor sus – mentionate.

Avand in vedere prevederile art. 11 alin. (6) pct. f) si g) din HG nr. 1258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar (ARACIP), cu modificarile ulterioare, conform carora Consiliul ARACIP „analizeaza si aproba rapoartele de autorizare, de acreditare, respectiv de evaluare externa a calitatii, intocmite de membrii comisiilor de experti, in urma avizarii Biroului executiv al ARACIP”, respectiv „propune acordarea/ neacordarea/ ridicarea autorizatiei de functionare provizorie, respectiv a acreditarii pentru institutiile de invatamant preuniversitar, pentru fiecare nivel de invatamant, program de studiu, respectiv calificare profesionala, dupa caz”.

Consiliul Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar
hotaraste:

Art. 1. Se aproba rapoartele de autorizare de functionare provizorie, respectiv de acreditare, pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat si particular evaluate in perioada 23 aprilie – 15 iunie 2012, rapoarte validate de expertii din departamentele ARACIP si avizate de Biroul executiv al ARACIP.

Art. 2. Se acorda autorizarea de functionare provizorie pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat si particular evaluate in perioada 23 aprilie – 15 iunie 2012, prevazute in anexa 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3. Se acorda acreditarea pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat si particular evaluate in perioada 23 aprilie – 15 iunie 2012, prevazute in anexa 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

MEMBRII Consiliului ARACIP:

 1. Constantin – Serban IOSIFESCU, presedinte ARACIP
 2. Constanta – Valentina MIHAILA, vicepresedinte ARACIP
 3. Gabriela Alina PARASCHIVA, Sef al Departamentului de acreditare al ARACIP
 4. Mariana DOGARU, Sef al Departamentului de evaluare externa a calitatii al ARACIP
 5. Alina – Aura RAPA, consilier juridic ARACIP
 6. Gabriela Margareta KACSO – BODO, expert ARACIP
 7. Virginia MARCUS, expert ARACIP
 8. Nina HANCIUC, expert ARACIP
 9. Florica CRIVINEANU, expert ARACIP
 10. Mioara SERBAN, expert ARACIP
 11. Violeta DARIA, expert ARACIP

ANEXA 2 LA HOTARAREA CONSILIULUI ARACIP
NR. 6/28.06.2012 ACORDAREA ACREDITARII
PENTRU UNITATI DE INVATAMANT
PREUNIVERSITAR DE STAT SI PARTICULAR

Judetul Galati

 • Denumirea unitatii de invatamant: Scoala Postliceala „Intellectum”
 • Hot. ARACIP de evaluare/data: 11/28.05.2012
 • Denumirea persoanei juridice initiatoare: Asociatia „Intellectum”
 • Adresa unitatii de invatamant: Municipiul Galați, Str. Oțelarilor nr. 25 BIS, Bl. D9D
 • Tel.: 0236/496555
 • Nivel de invatamat / Nivel de calificare: Postliceal / Nivel 3 avansat
 • Profilul / domeniul: Sanatate si asistentă pedagogica
 • Domeniul pregatirii de baza: –
 • Calificarea profesionala:
  • Asistent medical generalist
   • Nr. de clase solicitante / numar de elevi: 3 / 90 de elevi
  • Asistent medical de farmacie
   • Nr. de clase solicitante / numar de elevi: 2 / 60 de elevi
 • Limba de predare: Romana
 • Forma de invatamant: Cu frecventa (zi)
 • Componenta echipa evaluatori si reprezentant desemnat al ISJ / ISMB
  • Coordonator: Miron Gina
  • Membru: Ilie Teodora
  • Reprezentant ISJ / ISMB: Puţanu Cuzub Marius

ORDIN Acreditare