graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2018 – 2019

Anunţ important !
10/05/2019
de adminintellectum

Graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a
absolvenţilor învăţământului postliceal – nivel 5 de calificare, sesiunea iunie-iulie 2019:
– Înscrierea candidaţilor: 18 – 21 iunie 2019;
– Desfăşurarea probei practice: 26 iunie 2019;
– Desfăşurarea probei scrise: 2 iulie 2019;
– Afişarea rezultatelor la proba scrisă: 2 iulie 2019;
– Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă:  3 iulie 2019;
– Susţinerea proiectului: 4 – 5 iulie 2019;
– Afişarea rezultatelor finale: 8 iulie 2018