Grafic examene ÎPT, an școlar 2018-2019

13/11/2018
By adminintellectum

Ordin nr, 4824/2018

ORDIN Nr. 4824/2018 din 30 august 2018 privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2018 – 2019

 EMITENT: MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 783 din 12 septembrie 2018

În temeiul prevederilor art. 94 alin. (2) lit. c) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu -modificările și completările ulterioare, și ale art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare,ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

ART. 7

Se aproba graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal – nivel 5 de calificare, sesiunea iunie – julie 2019:

 • Înscrierea candidaților: 18 – 21 iunie 2019;
 • Desfăsurarea probei practice: 24 – 28 iunie 2019;
 • Desfăsurarea probei scrise: 1 iulie 2019;
 • Afisarea rezultatelor la proba scrisă: 2 iulie 2019;

~ Depunerea și soluționarea contestațiilor 2 – 3 iulie 2019; la proba scrisă:

 • Susținerea proiectului: 4 – 5 iulie 2019;
 • Afișarea rezultatelor finale: 8 iulie 2019,

ART. 10

Se aproba graficul de desfăsurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal – nivel 5 de calificare, calificarea profesională „asistent medical generalist”, sesiunea august 2019:

 • Înscrierea candidaților: 5-9 august 2019;
 • Desfășurarea probei practice: 12 ~ 13 august 2019;
 • Desfășurarea probei scrise: 14 august 2019;
 • Afișarea rezultatelor la proba scrisă: 19 august 2019;
 • Depunerea și soluționarea contestațiilor 19 – 20 august 2019; la proba scrisă:

~ Susținerea proiectului: 21 – 23 august 2019;

   – Afișarea rezultatelor finale: 23 august 2019.

ART. 14

Absolvenții din promoțiile anterioare, indiferent de forma de învățământ absolvită, se pot prezenta pentru susținerea examenelor de certificare a calificării profesionale în oricare dintre sesiunile prevăzute pentru anul în curs.