GRAFIC DE DESFĂŞURARE A EXAMENULUI DE CERTIFICARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE NIVEL 5 SESIUNEA AUGUST 2018

06/08/2018
de adminintellectum
Secţia Nr. Elevi Total Proba practică Data Proba scrisă Data Proba proiect Data
O.C F.E.G S.P.I.G
Asistent medical generalist 23 8 55 86 Neculiță M.

Custură C.

13-14.08.2018 Grecu I.

Ion Raluca

16.08.2018 Neculiță M.

Șcheopu G.

Tentiuc M.

21-22.08.2018