Anunt titularizare

01/02/2012
de adminintellectum

In conformitate cu Ordinul 5656/22.12.2004, cu modificarile si completarile ulterioare, Asociatia „Intellectum” Galati scoate la Concurs de Titularizare urmatoarele posturi didactice vacante pentru Scoala Postliceala „Intellectum”:

 1. Psihologie – 1 post (Programa Titularizare)
 2. Pregatire-Instruire Practica / Asistenta Medicala – 1 post (Programa Titularizare)
 3. Chimie/Management – 1 post (Programa Titularizare)

Concursul va avea loc in zilele de 29 martie 2012 , ora 09:00 – proba practica si 30 martie 2012, ora 09:00 – proba teoretica (lucrare scrisa in disciplina postului), la sediul scolii din str. Otelarilor, nr. 25 bis, bloc D9D.

Inscrierile si depunerea dosarelor se vor face la secretariatul scolii zilnic intre orele 09:00 – 16:00, in perioada 20 februarie 2012 – 20 martie 2012.

Acte necesare la dosar:

 1. Copii legalizate, de biroul notarial, de pe actele de studii, foaia matricola;
 2. Adeverinta privind frecventarea in anul scolar 2010 – 2011 sau promovarea modulul pedagogic;
 3. Copii de pe certificatele de obtinere a gradelor didactice (daca este cazul);
 4. Copii de pe certificatele de nastere si casatorie (pentru solicitantii care si-au schimbat numele);
 5. Copie de pe actul de titularizare in invatamant (daca este cazul);
 6. Decizia inspectoratului scolar sau a angajatorului de intrerupere a activitatii (daca este cazul);
 7. Copie de pe fila din B.I. sau cartea de identitate cu domiciliul;
 8. Adeverinta din care sa rezulte vechimea efectiva in invatamant (daca este cazul);
 9. Copie de pe carnetul de munca si/sau copia filei corespunzatoare din registrul general de evidenta a salariatilor;
 10. Avizul medical din care să rezulte ca este apt(a) pentru a preda in invatamant;
 11. Declaratie pe propria raspundere ca nu desfasoara activitati incompatibile cu demnitatea functiei didactice si nu a fost indepartat din invatamant pentru motive disciplinare sau printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, de condamnare penala.

Informatii:

Informatii privind cerintele specifice fiecarui post, actele necesare dosarului de inscriere si desfasurarea concursului se pot obtine direct la secretariatul Scolii Postliceale „Intellectum” sau la telefon: 0236.496.555, e-mail: intellecttum@yahoo.com .