Scoala Postliceala Intellectum |
class="home page page-id-9 page-parent page-template page-template-template_custom_blog_masonry-php wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12 vc_responsive"

Acasă

Noul an scolar

CUVÂNT DE DESCHIDERE AL DIRECTORULUI
ŞCOLII POSTLICEALE “INTELLECTUM” GALAŢI

 

MERDESCU LUMINITA  Prof. Gr. I MERDESCU LUMINITA

 

 

Distinşi invitaţi,
Dragi elevi,
Iubiţi colegi,

 

Bine aţi venit sau revenit în şcoala noastră

Sunt deosebit de onorată, si emotionată acum la deschiderea noului  an școlar 2014-2015 la Școala Postliceala “Intellectum” Galați unitate școlară cu identitate proprie, distinctă, care aparține unui domeniu de excelentă, cunoscută si recunoscută in oraș si sperăm ca in viitorul apropriat in țară si strainătate pentru rezultatele obținute.

Septembrie reprezintă pentru noi toţi, elevi,  cadre didactice, comunitate locală, o zi aşteptată, o zi încărcată cu multă emoţie, ziua de debut a unui nou an şcolar, prilej de reîntâlnire cu bucurie şi speranţă.

Astăzi în prima zi de şcoală a noului an şcolar  aş vrea să fac o scurtă şi succintă evaluare a activităţii instructiv-educative desfăşurată între anii 2007-2014 de la primul an de funcționare si panǎ astăzi, şi nu aş vrea să amintesc aici decât cǎ in urma rezultatele foarte bune atât a elevilor cȃt si a integrului corp profesoral am reușit sa obținem prin

ORDINUL 5387 / 21.08.2012 ACORDAREA ACREDITARII PENTRU NIVELUL DE ȊNVĂȚĂMÂNT DOMENIUL SĂNĂTATE SI ASISTENȚA PEDAGOGICA, CALIFICĂRILE PROFESIONALE

 • ASISTENT MEDICAL GENERALIST
 • ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE

ORDINUL 5465 / 18.10.2010 ACORDAREA AUTORIZARII PENTRU NIVELUL DE ȊNVĂȚĂMÂNT DOMENIUL SANĂTATE SI ASISTENȚA PEDAGOGICĂ CALIFICARILE PROFESIONALE

 • ASISTENT MEDICAL DE LABORATOR
 • ASISTENT MEDICAL BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ŞI RECUPERARE

 DOMENIUL ESTETICA ŞI IGIENA CORPULUI OMENESC CALIFICĂRILE PROFESIONALE

 • TEHNICIAN MASEUR
 • COSMETICIAN 

 

ELEVI,

Ca în fiecare an, la începutul toamnei, in septembrie, fie că suntem profesori,  elevi sau membri ai comunităţii locale, ne îndreptăm paşii cu emoţie sau cu nostalgie către şcoală.

Deviza şcolii este aceea de a fi pregătiţi pentru a fi castigatori, Dumnezeu dă harul, dar responsabilitatea şi sacrificiile pe care le implică slujirea omului ţi le asumi singur.

A defini şcoala, această instituţie care reprezintă “cheia de boltă fără de care tot edificiul naţional s-ar prăbuşi”, după cum spunea marele om politic M.Kogalniceanu reprezintă cu siguranţă un lucru dificil deoarece şcoala constituie în primul rând focarul spre care converg eforturile profesorilor, elevilor, tuturor reprezentanţilor comunităţii, pentru realizarea unui scop nobil.

Activitatea voastră dragi elevi, depusă sub îndrumarea competentă, generoasă şi plină de devotament a profesorilor voştri, trebuie sa fie orientată mereu spre rezultate, spre performanţă.

 

PROFESORI,

În acest an şcolar 2014-2015, vom trăi cu toţii sperăm, evenimente care vor marca viitorul şcolii noastre. Procesul continuu de compatibilizare a şcolii româneşti cu valorile europene ne obligă pe noi toţi, cadre didactice, personal didactic auxiliar să facem ca şcoala aceasta, locul de pregătire şi formare a viitorilor asistenți din ţară şi din străinătate să facă faţă cu succes noilor condiţii ce decurg din procesul de mondializare. De fapt, ne aflăm în faţa unei competiţii ce depăşeşte graniţele ţării, şcoala noastră trebuind să găsească răspunsurile potrivite, atât pentru furnizori, cât şi pentru beneficiarii de servicii educaţionale.

Performanţa şcolară exprimă calitatea profesorilor; acolo unde este performanță există profesori foarte buni. Reuşita noastră înseamnă performanţă, iar astăzi performanţa înseamnă performanţă internaţională.

De aceea este necesar din partea noastră, doctori, farmaciști, asistenți si formatori să dăm dovadă de responsabilitate, solidaritate, generozitate şi abnegaţie pentru ca menirea noastră de profesori să se realizeze plenar, pentru a avea în final satisfacţiile profesionale pe care le dorim cu toţii mereu, răspunzând aşteptărilor elevilor noştri.

Răspunsurile cele mai bune pentru noua situaţie trebuie să se regăsească în servicii educaţionale de calitate oferite de şcoală, în creşterea nivelului de implicare a tuturor profesorilor pentru asigurarea calităţii în educaţie, în deplină consonanţă cu efortul şi abnegaţia elevului.

Un învăţământ de calitate este asigurat de resursa umană adaptată noilor nevoi ale societăţii şi fiecărui elev în parte.

Educaţia trebuie să fie centrată pe elev, pe nevoile şi particularităţile fiecăruia. Dorim şi trebuie să ne străduim să avem absolvenţi cu capacităţi reale de adaptare la schimbări, păstrând însă scara valorilor morale şi etice.

Convingerea mea este că fiecare dintre dumneavoastră este o valoare care trebuie convertită în alte valori.

Munca dumneavoastră este cea care influenţează destine. Aveţi puterea de a schimba mentalităţi, de a crea şi dezvolta atitudini, valori şi comportamente pozitive, de a determina în bună măsură modul în care tinerii se vor raporta la viaţă, pe tot parcursul lor viitor.

Pentru că sunteţi înzestraţi cu vocaţia dăruirii, a formării gândirii critice, a educării şi modelării comportamentelor, sunteţi chemaţi dragi colegi să contribuiţi la eforturile de întărire a capacităţii educative a şcolii, de transformare a spiritului de moralitate din şcoala noastră, statornicind o atmosferă pozitivă şi constructivă faţă de oameni, valori şi relaţii interindividuale civilizate.

Nicicând formarea unui om nu va putea fii concepută fără implicarea dumneavoastră, cei care, alături de familie, sunteţi parte din viața elevilor scolii noastre.

Vă rog să-i ajutaţi pe aceşti elevi, cu care aveţi extraordinara şansă să lucraţi, să devină specialiști competenţi.

Învăţaţi-i să fie buni şi generoşi, să fie înţelegători cu cei în nevoie, explicaţi-le ce este toleranţa, acceptarea celuilalt de lângă ei, chiar dacă e diferit. Ajutaţi-i să înţeleagă că diferenţele nu ne separă, ci ne îmbogăţesc spiritual şi că întotdeauna, toată viaţa, trebuie să avem mintea şi sufletul deschise pentru a învăţa unii de la alţii. Cultivaţi-le spiritul de solidaritate, discernământul şi înclinaţia pentru acţiuni de voluntariat.

Vă mulţumesc pentru eforturile pe care le faceţi pentru binele elevilor şcolii noastre.

Vă mulţumesc pentru ca îmi oferiţi posibilitatea de a vă fi aproape.

Distinşi colegi, sunt onorată să vă pot adresa acest mesaj, dorindu-vă tuturor multă sănătate, prosperitate, împlinirea visurilor de a fi modele ideale în formarea caracterelor elevilor şi generaţiilor ce vor veni. Vă doresc din toată inima mult succes acum şi în anii care vor veni.

 

COMUNITATEA LOCALĂ

Gândurile mele bune, încărcate de încredere şi dorinţa de a conlucra mai bine în acest an şcolar care tocmai se deschide azi se îndreptă către comunitatea locala, beneficiarul indirect al sistemului educaţional.

Doresc în primul rând să mulţumesc cu acest prilej

 • Conducerii Spitalului de copii
 • Conducerii Spitalului militar
 • Clinicii Dental
 • Farmacia Hygeia
 • Toate farmaciile care au primit în practica elevii şcolii
 • Toate C.M. care au ajutat școala
 • Şi toți care au sponsorizat, ajutat din punct de vedre a invatamantului teoretic, tehnologic, clinic.

Cred că reuşita reformei în învăţământ presupune implicarea reală a comunităţii locale, accesul neîngrădit la educaţie şi formare al elevilor.

Şcoala aparţine comunităţii, deci comunitatea trebuie să-şi asume responsabilitatea în administrarea unităţilor de învăţământ. Învăţământul românesc are nevoie de noi toţi: profesori, părinţi, administraţie locală, inspectorat, minister, fundaţii şi instituţii publice, investitori, etc. Dorim şi trebuie să ne străduim cu toţii pentru ca Școala Postliceala “Intellectum” să devină un important centru de performanta pentru viitori asistenți care să asigure elevilor si absolvenţilor o pregătire teoretică şi de specialitate la nivelul marilor şcoli de nursing din Europa şi din lume, de natură să le asigure posibilitatea de a avea un loc de muncă în domeniul în care au fost formaţi.

PUNETI UMARUL SI SUFLETUL PENTRU CA SCOALA DE ASISTENTI AI SANATATII SA FIE ASA CUM VA DORITI!

Tot pe această cale țin să mulțumesc partenerilor si sponsorilor proiectelor noastre educaționale si artistice.

Aveți incredere in invațamântul românesc !

Aceasta este familia noastră: invățământul românesc.

Să-l respectăm !

 

PROGRAM DESCHIDERE AN SCOLAR 2014 – 2015

PROGRAM LUNI 15.09.2014 NR. CRT. CLASA DIRIGINTE LOCAŢIE ORA 1. BFT II ; BFT III TM I ; TM II DAMIAN LOREDANA Sediul A 12.00-14.00 2. MG III A ŞCHEOPU […]

12/09/2014
 

CONCURS TITULARIZARE 2014 – 2015 – PROGRAM DE DESFASURARE

CONCURS TITULARIZARE 2014-2015 PROGRAM DE DESFĂŞURARE   Înscrieri concurs                                                                                                    31.03.2014– 17.04.2014,Orele 10.00-13.00  Afişarea listei cu candidaţi                                                                                   18.04.2014 *Afişarea graficului de desfăşurare a probei practice/inspectiei la clasă       24.04.2014 Proba practică/Inspecţie la […]

03/04/2014

Arhiva

 • 12/09/2014

  PROGRAM DESCHIDERE AN SCOLAR 2014 – 2015

  PROGRAM LUNI 15.09.2014 NR. CRT. CLASA DIRIGINTE LOCAŢIE ORA 1. BFT II ; BFT III TM I ; TM II DAMIAN LOREDANA Sediul A 12.00-14.00 2. MG III A ŞCHEOPU GEORGETA Sediul A 12.00-14.00 3. MG I A ; MG I B ŞCHEOPU G. IACOB V. Sediul A 14.00-16.00 4. MG II B ŞCHEOPU GEORGETA Sediul A 16.00-18.00 5. AL II ; AL III […]

 • 03/04/2014

  CONCURS TITULARIZARE 2014 – 2015 – PROGRAM DE DESFASURARE

  CONCURS TITULARIZARE 2014-2015 PROGRAM DE DESFĂŞURARE   Înscrieri concurs                                                                                                    31.03.2014– 17.04.2014,Orele 10.00-13.00  Afişarea listei cu candidaţi                                                                                   18.04.2014 *Afişarea graficului de desfăşurare a probei practice/inspectiei la clasă       24.04.2014 Proba practică/Inspecţie la clasă                                                                        28.04.2014,  Ora  8.30 Proba scrisă                                                                                                           29.04.2014,  Ora  9.00-13.00 Afişarea rezultatelor                                                                                             29.04.2014,  Ora 18.00 Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor                                                              30.04.2014, Orele 8.00-12.00 Afişarea rezultatelor finale                                                                                  30.04.2014, Ora 16.00         *Notă : Programarea inspecțiilor la […]

 • 22/03/2014

  Concurs pentru ocuparea posturilor didactice / cadre

  Consiliul de Administrație al Scolii Postliceale „Intellectum” , cu sediul  Galati, str.Otelarilor, nr.25 bis, bloc D9D, tel. 0236 496555 anunță organizarea concursului pentru ocuparea următoarelor posturi didactice / catedre: Psihologie – 1 post; Pregătire-Instruire Practică / Asistent medical generalist – 1 post; Chimie – 0,5 post; Pregatire-Instruire Practica / Asistent medical de Farmacie-1 post; Asistent de Baneofiziokinetoterapie și Recuperare – 1 post. Concursul se […]

 • Website V3
  27/01/2014

  Lansarea celei de a treia versiuni a website-ului şcolii

  Începând de astăzi website-ul Şcolii Postliceale “Intellectum” are o nouă înfăţişare. Noua versiune are un design modern, foloseşte cele mai noi tehnologii în materie de web funcţionând la fel de bine pe PC, tabletă sau telefon.

 • Zăpadă Galaţi
  27/01/2014

  Şcoala închisă 27-28 ian. 2014

  Din cauza condiţiilor meteo Şcoala Postliceală “Intellectum” va fi închisă în perioada 27.01.2014 – 28.01.2014. Începând cu data de 29.01.2014 şcoala revine la programul normal.

 • PDF
  15/09/2012

  Abecedarul

  ABECEDARUL

 • PDF
  15/09/2012

  Lista parteneri 2012-2013

  Lista de parteneriat 2012-2013

 • PDF
  28/06/2012

  Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar nr. 6/28.06.2012

  Avand in vedere prevederile art. 24 alin. (3) pct. c) si d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2006, ARACIP “realizeaza activitatea de evaluare si acreditare a furnizorilor de educatie din invatamantul preuniversitar” si “propune Ministerului Educatiei si Cercetarii infiintarea si acreditarea institutiilor de invatamant preuniversitar, pentru fiecare nivel de invatamant, program […]

 • PDF
  25/03/2012

  Şcoala Altfel – 2013

  Şcoala altfel 2012-2013

 • 01/02/2012

  Anunt titularizare

  In conformitate cu Ordinul 5656/22.12.2004, cu modificarile si completarile ulterioare, Asociatia “Intellectum” Galati scoate la Concurs de Titularizare urmatoarele posturi didactice vacante pentru Scoala Postliceala “Intellectum”: Psihologie – 1 post (Programa Titularizare) Pregatire-Instruire Practica / Asistenta Medicala – 1 post (Programa Titularizare) Chimie/Management – 1 post (Programa Titularizare) Concursul va avea loc in zilele de 29 martie 2012 , ora 09:00 – proba practica […]

 • PDF
  15/09/2011

  Anuar 2011-2012

  ANUAR 2011-2012

 • PDF
  15/09/2011

  Cod de conduită

  COD DE CONDUITA

 • PDF
  15/09/2011

  Carte de identificare a Şcolii Postliceale “Intellectum”

  CARTE DE IDENTIFICARE A SCOLII POSTLICEALE

 • Website V2
  27/07/2011

  Lansarea celei de a doua versiuni a website-ului şcolii

  Noua variantă a site-ului vine cu o interfaţă nouă, mai plăcută pentru utilizator şi mai rapidă. În această versiune puteţi găsi mai multe informaţii despre şcoală.

 • PDF
  15/09/2010

  Strategia internă de evaluare a calităţii 2007-2013

  STRATEGIA INTERNA DE EVALUARE A CALITATII

 • PDF
  15/09/2010

  Planificarea activităţii

  PLANIFICAREA ACTIVITATII

 • 14/08/2010

  Lansarea site-ului Şcolii Postliceale “Intellectum” Galaţi

  Începând de astăzi website-ul Şcolii Postliceale “Intellectum” Galaţi este on-line.