Program                                                                                 privind graficul  de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale  a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2015 – 2016

1. Înscrierea candidaţilor: Școli arondate

  • Liceul Teoretic ”Emil Racoviță” 28.06.2016
  • Liceul Liceul Tehnologic “Anghel Saligny”28.06.2016
  • E.G. Tecuci 10.06.2016
  • Grupul Şcolar „Ovid Caledoniu” 28.06.2016
  • Grupul Şcolar „Simion Mehedinţi” 28.06.2016

2.Desfăşurarea probei practice:

  • 10.07.2016 –Grafic examen
  • 11.07.2016 proba practica ora 8,00

3. Afişarea rezultatelor la proba practică: 11.07.2016;

4. Desfăşurarea probei scrise:

  • 12.07.2016 grafic probă
  • 13.07.2016 8,30 intrarea în săli
  • Ora 9,00 începerea examenului scris ;

5. Afişarea rezultatelor la proba scrisă: 14.07.2016;

6. Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă: 15.07.2016;

7. Susţinerea proiectului: 18.07.2016 0ra 8.00 ;

8. Afişarea rezultatelor susţinerii proiectului 18.07.2016

9. Afişarea rezultatelor finale: 20.07.2016.

 

ȘCOALA POSTLICEALĂ „INTELLECTUM” GALAȚI

Acreditată cu Ordinul Ministerului Nr. 5387 din 2012
și Hotărârea Consiliului ARACIP Nr. 5387 din 2012,
Acreditată cu Ordinul Ministerului Nr. 5190 din 2015
și Hotărârea Consiliului ARACIP Nr. 5190 din 2015,

Vezi oferta completă

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]